PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

OCTROOIKOSTEN

Schatting octrooikosten

Kies een land uit de lijst en bekijk de octrooikosten (taksen) per jaar. De gegevens uit de tabel worden ook in een grafiek weergegeven voor de totale looptijd van een 20-jarig octrooi. De overige octrooikosten zoals de kosten voor een nieuwheidsonderzoek, zijn niet in de grafiek opgenomen. Het zijn alleen de jaartaksen. De overige kosten worden in een aparte tabel naast de taksentabel getoond.

Wanneer nog geen data beschikbaar zijn, vermeldt de tabel '0'. Dat wil dus niet zeggen dat er geen tarief voor de genoemde kostencategorie is.

Veel landen berekenen extra kosten wanneer de octrooiaanvraag meer dan 10 claims bevat. Deze kosten zijn in de tweede tabel opgenomen als extra claimkosten.

Kies een land uit de lijst.
Kosten kunnen lager uitvallen

Hoewel de maximale beschermingsperiode meestal 20 jaar is, zullen veel octrooihouders al veel eerder besluiten om hun octrooi te laten vervallen door geen jaartaksen meer te betalen. Gemiddeld is de looptijd van een octrooi niet langer dan 8 jaar. De techniek ontwikkelt zich snel dus zullen veel technische vindingen ook snel achterhaald zijn. De noodzaak om een octrooi te beschermen neemt dan ook af.

Dit betekent in de praktijk dat de kosten voor een octrooi lager kunnen uitvallen omdat niet gedurende de hele beschermingsperiode betaald wordt.

©2006-2017 Patentvista.nl