PatentVista.nl

Octrooien en Innovatie

HOME

Waarop kan je een octrooi aanvragen?

Op een nieuwe technische vinding kan je octrooi aanvragen.

eisen voor octrooieerbaarheid
De vinding moet:
  • nieuw
  • inventief, en
  • industrieel toepasbaar zijn.

Een octrooi aanvragen kan alleen wanneer de vinding echt nieuw is. Voordat je een aanvraag indient moet je de nieuwheid (laten) onderzoeken om onnodige kosten te vermijden.

verbeteringen

Ook voor een verbetering aan een bestaand product kan je een octrooi aanvragen. Die verbetering moet wel helemaal onbekend en nieuw zijn. De interpretatie van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid is ruim zodat ook innovatieve productieprocessen of werkwijzen binnen octrooibescherming kunnen vallen.

Waarop kan je geen octrooi aanvragen?

Het octrooirecht kent een aantal beperkingen.

Geen octrooi is mogelijk voor:
  • gedachte
  • idee
  • theorie
  • dienstverlening
  • behandelmethodes
  • software

Op een gedachte of een idee kan je geen octrooi krijgen. Voor een theorie of een bepaalde vorm van dienstverlening kan je geen octrooi aanvragen. En wanneer menselijke of dierlijke lichamen het voorwerp zijn van een behandelmethode, dan is die methode niet met een octrooi te beschermen.

software

In Europa kan je nog geen octrooi aanvragen voor 'computersoftware'. Die discussie is nog volop gaande. Voorlopig is het in Europa (nog) niet mogelijk om software apart te octrooieren.

maak een kostenschatting

Om een indicatie te krijgen van de hoogte van de octrooikosten houdt PatentVista een databank bij met de jaarlijkse octrooitaksen in verschillende landen. De jaarlijkse taksen geven een eerste indruk van de kosten waar een octrooihouder mee te maken krijgt. Maak een schatting van de jaartaksen per land door uit de lijst een land te kiezen.

Lijst met landenOctrooikosten

Een octrooi is niet gratis. Bij een octrooiaanvraag betaalt de aanvrager kosten voor de indiening en wanneer het octrooi verleend is moet de octrooihouder ieder jaar kosten voor de instandhouding van het octrooirecht betalen. Daar staat tegenover dat de octrooihouder voor de gehele looptijd van zijn octrooi (meestal 20 jaar) wettelijke bescherming krijgt voor zijn uitvinding. Hij alleen mag de uitvinding maken en op de markt zetten. Hij verwerft met een octrooi dus een monopoliepositie op zijn vinding.

nationaal of internationaal?

Voor de hoogte van de kosten maakt het verschil of een uitvinder alleen in zijn eigen land of juist in meer landen octrooi aanvraagt. Belangrijk is of de hogere kosten voor bescherming in meer landen commercieel aantrekkelijk is. De octrooihouder zal moeten bepalen of de extra kosten voor het in stand houden van het octrooi terugverdiend kunnen worden. Een goede kosten/baten-analyse speelt hier een grote rol.

Intellectueel Eigendom

Naast uitvindingen beschermt de wet ook andere producten van de menselijke geest zoals bijvoorbeeld kunstwerken, tekeningen, modellen, plantenrassen, merken en halfgeleiders. Kijk voor verdere uitleg over deze bescherminsgsgebieden bij Intellectueel Eigendom.

Octrooien als bron van informatie

Octrooien beschrijven altijd nieuwe technologie en zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Je mag de informatie in octrooipublicaties bekijken en gebruiken om nieuwe ideƫen op te doen. Octrooien kunnen dus erg belangrijk zijn bij productontwikkeling of innovatie.

Verschijnen er steeds vaker octrooiaanvragen over hetzelfde onderwerp, dan kan er sprake zijn van een zogenaamde emerging technology, een technologie in opkomst.

Je hoeft zelf geen octrooi te hebben om van de informatie in een octrooiaanvraag te kunnen profiteren. Zoek in de gepubliceerde octrooiaanvragen voordat je een innovatietraject begint. Bekijk vooral de octrooiaanvragen van je concurrenten goed.

Kijk eens bij Espacenet of het Amerikaanse octrooibureau.©2006-2017 Patentvista.nl